Schoolplan

Elke vier jaar stellen we vierjarenplan op. Hierin vermelden wij de veranderingsprocessen die we de komende jaren gaan uitvoeren. Om tot dit nieuwe beleid te komen hebben wij input nodig. Daarvoor gebruiken wij diverse bronnen:
  • strategisch beleidsplan van ons schoolbestuur (SKOPOS)
  • ouderenquête
  • personeelsenquête
  • leerling vragenlijsten
  • data uit onze eigen kwaliteitszorg
Dit keer is ons schoolplan prachtig verwoord in een tekening. Het hele schoolplan vindt u via deze link.