Ouderraad

De ouderraad geeft kleur aan de school!
 
De ouderraad (OR) bestaat uit zo’n tien ouders die samen met de leerkrachten veel activiteiten organiseren voor basisschool De Heijcant.
 
Wie zijn we?
De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die graag betrokken is bij school. We vinden het fijn om iets voor de kinderen te kunnen betekenen zoals: (mee)organiseren, assisteren bij activiteiten en/of creatief bezig zijn. Lijkt het jou ook leuk om dit te doen of heb je goede ideeën bijvoorbeeld voor de aankleding van de school? Laat het ons dan weten via de mail (or.heijcant@skoposschijndel.nl), tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) of spreek een van ons persoonlijk aan. Als er ruimte is voor nieuwe leden in de OR of als we hulp kunnen gebruiken, nemen we contact op.
 
Algemene ledenvergadering
Alle ouders zijn welkom op de algemene ledenvergadering (ALV), die ieder jaar in oktober wordt gehouden. Alle leden stellen zich voor en leggen uit wat zij voor school en de kinderen betekenen binnen de ouderraad.
 
Activiteiten
De activiteiten die de ouderraad (mede)organiseert of bij assisteert zijn:
 
 • Versieren van de school
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Kinderliekusfist
 • Carnaval
 • Verkeersdag
 • Schoolfoto’s
 • Koningsdag
 • Sportdagen

Financiering
De genoemde activiteiten worden mede door de OR gefinancierd. De leden van de OR zetten zich dus niet alleen in voor de organisatie van de activiteiten, maar ook (mede) voor de financiering daarvan.
 
De ouderraad zamelt geld in via:
 • de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage (de hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld);
 • het inzamelen van oud papier (m.b.v. andere ouders);
 • het inzamelen van kleding (twee keer per jaar);
 • de verkoop van de luizencapes op school;
 • Rabobank Clubkas campagne;
 • een klein percentage van de schoolfoto’s.                                                                                
In vergelijking met andere scholen hebben wij een lage ouderbijdrage (€ 12,50). Dit komt door de overige inzamelingsacties van de OR, zoals hierboven zojuist benoemd. Als de door deze acties verkregen gelden afnemen, zoals de wijzigingen bij de inzameling van oude papier, kan het zijn dat de ouderbijdrage omhoog gaat. Dit proberen we uiteraard te voorkomen. Mocht je een idee hebben om ook op een andere manier geld in te zamelen, dan horen we het graag!
 
De OR financiert de activiteiten die hiervoor staan vermeld. Dat is niet het enige. Ook de schooluitjes van de kinderen worden mede betaald door de OR. Het streven, van zowel de OR als van basisschool de Heijcant, is dat voor deze activiteiten en uitjes geen afzonderlijke bijdrage aan de ouders hoeft te worden gevraagd.

Samenstelling ouderraad
Schooljaar 2018–2019:
 
Anika Vermeer (voorzitter)
Anne van Run
Crissy van Vessem
Karen Oerlemans
Katinka de Bie
Kirsten Oerlemans
Maja van der Eerden
Marieke Pennewaard
Martine Boonaerts
Martine Buscop
 
Vanuit school is Carla Groothuizen als adviseur betrokken bij de ouderraad.
 
Contact
Je kunt de ouderraad van de Heijcant bereiken via or.heijcant@skoposschijndel.nl.
Rekeningnummer ouderraad: NL 84 RABO 0341219517

Klik hier voor het jaarverslag van de ouderraad.